Ihmissuhteet ja kommunikointi

11.11.2020

Onnellisuus, se ihana tunne! Se tulee välillä, ja sitten se menee taas pois. Kuinka sen saisikaan pysymään sellaisena olotilana, että se olisi useasti läsnä? Toki elämässä tulee vastaan vastoinkäymisiä, mutta niistäkin voi oppia pääsemään nopeammin yli ja palaamaan takaisin rauhallisempaan ja onnellisempaan olotilaan. Mietitäänpä nyt ensin millaisia asioita elämässä on, jotka vaikuttavat onnellisuuden tuntemiseen. Listaan niitä tähän alle:

Ihmissuhteet

• puoliso, lapset, sukulaiset, ystävät, työyhteisö, naapurit, muut

Kommunikointi

• kuulla ja tulla kuulluksi, ymmärtää ja tulla ymmärretyksi

Terveys

• Uni ja lepo, palautuminen

• Ravinto

• Liikunta

• Stressi

Taloudellinen tilanne

• Työ

• Raha

Kasvu

• harrastukset

• mielenkiinnon kohteet

Merkityksen tunteminen

• olet tärkeä jollakin sinulle merkityksellisellä tavalla

Ajankäyttö

• työaika

• vapaa-aika

• loma

• aamujen toimivuus

Mieti hetki miten nämä asiat ovat tasapainossa elämässäsi. Vaatisiko joku asia muutosta? Jos joku osa-alue elämässä toimii huonosti, se heijastuu myös muille elämän osa-alueille.

Ihmissuhteet ovat ihmisille tärkein osa-alue elämässä. Ihminen tarvitsee toista ihmistä lapsena selvitäkseen hengissä. Aikuisenakin ihmissuhteet ovat erittäin tärkeitä, ja ne menevät muiden tarpeiden edelle. Tämän huomaa esimerkiksi parisuhteen päättyessä siitä, että moni menettää ruokahalunsa, kun suree katkennutta ihmissuhdetta. Ihmissuhteiden toimivuuteen kannattaa siis panostaa, ja opetella kommunikaatiotaitoja. Yhtä tärkeää on oppia tuntemaan oma itsensä syvällisemmin. Sekin auttaa terveiden ihmissuhteiden ylläpitämisessä ja rakentamisessa.

Lapsuudessa opimme muokkaamaan omaa minää sen perusteella, mikä on perhepiirissämme hyväksyttävää, ja mistä saamme kiitosta. Persoonallisuus kehittyy sen mukaan mitä meille opetetaan, ja mikä on vanhemman tai muun kasvattajan tai yhteiskunnan mielestä sopivaa ja soveliasta. Se ei välttämättä vastaa sitä, mitä itse sisimmässämme olemme. Tämä aiheuttaa aikuisena turhautumista ja mm. patoutunutta kiukkua. Onkin tärkeää pohtia millainen ihminen juuri minä olen, ja miten ajattelen asioista. Yritämme rakentaa itseämme aikuisenakin sen mukaan, mitä ajattelemme jonkun muun ajattelevan olevan oikein ja hyvin, ja hylkäämme samalla omia toiveita ja unelmia. Taustalla on ihmisen pyrkimys olla hyvä. Toisten ihmisten odotusten, tai sen mitä itse olettaa toisten odottavan, mukaan eläminen on pidemmän päälle raskasta. Se tuntuu siltä että annat ja annat, mutta mikään ei kuitenkaan koskaan riitä. Ja omat aidot tarpeet jäävät tyydyttämättä.

Tätä asiaa pohtiessa on hyvä miettiä asiaa myös toiselta kannalta. Jos haluaa elää omaa elämäänsä juuri sellaisena kuin on, ja riittää sellaisena kuin on, on hyvä huomioida, että tämä sama oikeus tulisi olla myös ihmissuhteen toisella osapuolella. Me koetamme monesti muuttaa ihmisiä, ja odotamme että oma onnellisuutemme tulee siitä, kun toinen ihminen muuttaa itseään. Mutta tällöin annamme oman onnellisuutemme avaimen pois. Silloin oma onnellisuutemme on riippuvainen toisen ihmisen päätöksistä. Onnellisuuden pitäisi kuitenkin tulla itsestä, sieltä syvältä sisältä.

Sanotaan että elämä on peili. Se tarkoittaa sitä, että muut ihmiset heijastavat meille sitä, mitä itse olemme. Jos joku ihminen ärsyttää jollain tavoin, kannattaa katsoa peiliin ja miettiä miksi tämä kyseinen ihminen ja asia saa sinut reagoimaan voimakkaasti. Esimerkiksi minua ärsytti aikaisemmin suunnattomasti itserakkaiksi ja itsekkäiksi ennen luokittelemani ihmiset. Huomasin kuitenkin, että se ärsytti minua sen takia, että olen ollut ylikiltti ihminen, ja elänyt sen mukaan, mitä ajattelen muiden haluavan. Olen peittänyt itsestäni puolen, joka arvostaa minua, ja laittaa oman itseni etusijalle. Minua siis ärsytti muissa piirre, jonka olisi pitänyt olla osa osittain itseänikin, mutta en sallinut sitä itselleni. Jos sinulla on tapana miellyttää muita ja väsyä sen takia, tätä kannattaa todellakin pohtia. Jos pidät itsestä huolta, jaksat tällöin huolehtia paremmin muistakin. Tähän voi käyttää vertauskuvana lentokoneen happinaamaria käyttöä: Happinaamari täytyy laittaa ensin itselle, ja auttaa vasta sen jälkeen muita.

Kommunikointi on äärimmäisen tärkeää ihmissuhteissa. Sitä voi oppia, ja siinä voi kehittyä. Yhtä tärkeää on sekä kuunnella, että tulla kuulluksi. Monesti ongelmat saattavat ratketa jo pelkästään sillä, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Ihmissuhteissa kannattaa opetella kertomaan miltä sinusta oikeasti tuntuu, eikä olettaa että toinen arvaa mitä sinun ajatuksissasi liikkuu. Ongelmatilanteiden tullessa vastaan, kannattaa pyrkiä löytämään ongelmaan sellainen ratkaisu, joka on molemmille hyvä. Ei siis kompromissiratkaisua, jossa molemmat joutuvat luopumaan jostakin itselle tärkeästä. On hyvä miettiä asiaa niin pitkään, että löytyy se kolmas vaihtoehto, jossa molemmat voittavat. Se vaatii monesti keskustelua ja luovuutta, mutta se kannattaa. Tällöin molemmille jää myönteinen kuva käsitellystä ongelmasta. Ihmisillä on tarpeita, ja kompromissiratkaisussa tarpeet jäävät tyydyttämättä joltain osin molemmilla osapuolilla. Ihminen joko kärsii tästä, tai etsii toisen keinon tyydyttää tarpeet, mikä ei aina ole kyseisen ihmissuhteen toimivuuden kannalta hyvä. Mutta puhutaan tarpeista lisää jossakin toisessa blogikirjoituksessa. Kiitos kuin luit tänne saakka :)